Ladusgårdslandet blir Östermalm

Har kommer vi att berätta mer om hur Stockholm utvecklades främst under 1800-talet. Mycket av det som vi kan se är ett resultat av framgångsrika entreprenörer, pionjärer och ny stadsplan. Här har vi Humlegården som blir stadspark, Birger Jarlsgatan ersätter Rännilen, Berzelii park ersätter Katthavet. Staden får ytterligare ett bad, saluhall, teater och mycket annat. Om man på Södermalm ser spåren av arbetarklassen så ser man här istället vackra byggnader som kunde uppföras längs med Strandvägen och andra gator i närområdet. Från början var det mest militären som dominerade här och från den tid finns det byggnader kvar men de har idag en helt annan funktion.

Det kan var ett bra komplement till Södermalm om man t e x vill prata om dagens bostadssituation och klasskillnader.