Danviks Tull och Kvarnholmen

Kvarnholmen

Stockholm är en sjöfartsstad och industrierna har genom århundraden växt fram längs stadens kajer både på Mälarsidan och Saltsjösidan. Idag är de tidigare industrikajerna och dess områden i stort sett omvandlade till attraktiva bostadsområden. Länge dominerade KF och dess kvarnverksamhet här på Kvarnholmen som fick sitt namn först efter att KF blivit ägare till kvarnen Tre Kronor och sedan köpt hela ön. Lär dig mer om industrierna i närområdet, KF:s betydelse för öns utveckling, tillbakagången på 1990-talet och framtiden.

Danvikstull till Kvarnholmen

Varför inte passa på att vandra längs med de gamla industrikajerna och lära sig mera om Danvikens hospital, Saltsjökvarn, Finnboda varv och Kvarnholmen. Vandringen kan även göras i en omvändning riktning men det är mest pedagogiskt att utgå från Danviksbron och sedan fortsätta i riktning mot Kvarnholmen längs med Saltsjön.