Östermalm

En Östermalmsblandning

Denna vandring är en blandning där du får veta mer om historien kring områdena vi passerar, information om konsten och kulturhistoria, men även en del om samtiden och framtiden. Vi börjar vid Berwaldhallen och fortsätter mot Fredrikshovs slott, vidare till det området som dominerades av militären fram tills det Historiska museet byggdes.

Under senare år har det genomgåtts stora förändringar i denna historiska del av Stockholm. Kvarteret Krubban har bebyggelse från tre olika epoker och förvaltas av Statens fastighetsverk. Vi strosar vidare längs med Storgatan som en gång var den viktiga huvudleden mot Djurgårdsbron. Här finns några intressanta byggnader att titta närmare på. Artillerigården är det gamla Tyghuset som idag har blivit Armémuseum. Andra spår från den militära epoken är Kronobageriet som idag huserar Scenkonstmuseet.

Inom en snar framtid kommer Östermalmstorg att få en ny gestaltning efter att den tillfälliga Saluhallsbyggnaden har monterats ned. Den sista etappen tar oss till Nybrogatan och vi ser närmare på vad som har skett här där några äldre byggnader har fått ny funktion samt några nya byggnader har tillkommit. Vi avslutar i närheten av Dramaten.

Stockholms gröna lungor – Från park till park

Stockholm är en grön stad med många parker och alla har de något att berätta om historien och framtiden. Vandringen börjar i Kungsträdgården som officiellt blev en stadspark på 1970-talet, här firades Stockholms 700 årsjubileum, här hölls en konst-och industriutställning 1866 och här utspelade sig Almstriden i maj 1971 för att bara nämna några händelser av intresse. Vi passerar den judiska synagogan på Wahrendorffsgatan och kommer fram till Berzelii park och där finns många händelser från då och nu att berätta om, Katthavet, Berns salonger med Röda rummet och Jöns Jacob Berzelius. Vi strövar vidare mot Nybrogatan som har fått en upprustning på senare tid, når Östermalmstorg och slutligen Humlegården som blev en stadspark samtidigt som byggnationen av Kungliga biblioteket. Detta är en vandring utan trappor, enkel att gå men med många intressanta saker att berätta om på vägen.

En del av Östermalm – Två sidor om Valhallavägen

Denna vandring tar oss till två sidor av Valhallavägen som är en del av Stockholm vars historia länge har präglats av det militära livet och Staten som ägare till marken. Vi går igenom flera parkområden och okända bakgator. Vi börjar vid Garnisonen, fortsätter till Gustav Adolfs parken, Tessinparken som är en del av Nationalstadsparken, passerar Starrängsringen och avslutar i den nya delen kring Kungliga Musikhögskolan.

 

Vandring från Kungliga Biblioteket till Kungliga Tekniska Högskolan

Vi börjar i en av stadens många parker, Humlegården som förvandlas från Statens till Stadens park i slutet av 1800-talet och det Kungliga Bibliotekets tillkomst. Idag används parken av många olika grupper, förskolebarn, hundägare, motionärer och stadsvandrare. I parkens norra del möter vi ett ovanligt bostadsområde som förvandlats i olika omgångar, från ett relativt exklusivt bostadsområde för få, en del hus revs efter kort tid och andra hus byggdes på samma plats, idag är det många institutioner och ambassader som har flyttat in.

Vi fortsätter vår vandring via utkanten av Lärkstan, till Kungliga Tekniska Högskolan ett byggnadskomplex som är värt att titta närmare på och dessutom upptäcka vad som finns bortom Vallhallavägen på Drottning Kristinas väg.

Ladugårdslandet blir Östermalm

Här kommer vi att berätta mer om hur Stockholm utvecklades främst under 1800-talet. Mycket av det som vi kan se är ett resultat av framgångsrika entreprenörer, pionjärer och en ny stadsplan. Här har vi Humlegården som blir stadspark, Birger Jarlsgatan ersätter Rännilen, Berzelii park ersätter Katthavet. Staden får ytterligare ett bad, saluhall, teater och mycket annat. Om man på Södermalm ser spåren av arbetarklassen så ser man här istället vackra byggnader som uppfördes längs med Strandvägen och andra gator i närområdet. Från början var det mest militären som dominerade här och från den tiden finns det några byggnader kvar men de har idag en helt annan funktion. Den här vandringen är ett bra komplement till Södermalm om man vill göra historiska jämförelser men även hur dessa båda stadsdelar uppfattas idag. Vandringen börjar vid hotell Anglais vid Humlegården och avslutar i närheten av Nybroplan.