Temavandring

Kvinnliga förebilder i staden

Detta är en variation på Stad i ljus om lysande stjärnor men med enbart fokus på spår av kvinnliga personligheter i det offentliga rummet. Vi börjar vid Dramatens trappa, på Dramatens scenskola gick Greta Garbo och Ingrid Bergman i början av 1920-talet. Vi får lära oss mer om två kvinnliga konstnärer, en på Norrmalmstorg och en i Kungsträdgården. Vad krävs för att man får äran att avbildas på de svenska sedlarna? Vad krävs för att en gata, ett torg eller allé bär en persons namn. Vad krävs för att en professur eller en stekel får en persons namn? Vi går från Dramaten via Kungsträdgården mot Helgeandsholmen och Gamla stan och där avslutar vi med att bekanta oss med några litterära giganter.

Turen kan även anpassas och göras kortare och avsluta redan vid Riksdagshuset.

Made in Sweden – svenska storheter genom historien och med ett steg in i framtiden

Det finns många varianter på hur man kan göra en vandring med fokus på olika tema, tidsperioder eller personer. Detta är en vandring med fokus på berömda personer; affärsmän, arkitekter, entreprenörer, idrottsmän,  kungligheter, musiker, skådespelare, uppfinnare och produkter med ett svenskt ursprung. Den industriella revolutionen hade sitt genombrott i slutet av 1800-talet och spår av dessa framgångar möter vi ofta i vårt offentliga rum. Idag är det mer svensk design och musikindustrin som är en grundsten för den svenska export industrin och även tecken från denna period kan man finna i vårt offentliga rum. Varje årtionden eller sekel har sin egen lysande stjärna som vill bli kvar i våra gemensamma minnen för evigt.

Denna vandring utgår från Berzelii park och slutar vid Stortorget.

Stad i ljus – om lysande stjärnor

En vandring med ljuset riktat på berömda personer, entreprenörer, skådespelare, musiker, hjältar, uppfinnare, produkter eller händelser som har uppmärksammats både i Sverige och utomlands. Stockholmsguiden Eva Palmqvist tar er på en vandring i minnenas spår en del är från 2000-talet och andra från 1800-och 1900-talen.

Den industriella revolutionen hade sitt genombrott i slutet av 1800-talet och spår av dessa framgångar kan man finna i vårt offentliga rum. Varje årtionde eller sekel har sin egen lysande stjärna som vill stanna i våra gemensamma minnen för evigt. Nu när mörkret har kommit får stadens julbelysning bidra med lite extra stämning därav tiden för vandringen.

Mötesplats: Berzellii park och vandringen avslutas vid Stortorget i Gamla stan.

Vandring från torg till torg i Gamla stan och på Södermalm

Stadens torg har haft olika funktioner och användning genom århundradena och det ska vi lära oss mer om på denna vandring, det blir både historia och samtid.

Vandringen utgår från ett av Stockholms äldsta torg Järntorget sedan till Kornhamnstorg, via Slussen och tar del av dess historia från Drottning Kristinas dagar till dagens Guldbro.

Vi kommer till Södermalmstorg, Mosebacke torg som var och är en plats för nöjen. Men en gång i tiden var det flera som hade sina arbetsplatser i området runt Mosebacke torg. Sankt Paulsgatan har genomgått en del förändringar under senare tid vi följer Sankt Paulsgatan för att avsluta vid Mariatorget.

Vandringen kan göras kortare och då utesluta Mosebacke torg och gå direkt till Mariatorget alternativt utesluta Mariatorget och gå direkt till Mosebacke torg och avsluta där.

Vandring från torg till torg – från Stortorget i Gamla stan till Hötorget

Den här vandringen tar oss från Stortorget en gång stadens maktcentra och hjärta vidare till Riddarhustorget som har haft många olika funktioner genom tiderna, fortsätter mot Gustav Adolfs torg, en plats som har många spännande historier att berätta från igår och idag.  Vi lär oss om hur staden har utvidgat sig från Stadsholmen till Norrmalm med fokus på de centrala platsernas förvandling.

I det som vi ofta kallar för City med Brunkebergstorg, Sergels torg och Hötorget och de viktiga gatorna som länkar allt samman genomgår idag en förändring som pågår nu och kanhända får en annan utveckling än den planerade med anledning av yttre faktorer. Det får framtiden utvisa men historien är skriven och den kan vi lära oss mer om.

Östermalm och Stockholms 1800-tal och tidigt 1900-tal

De flesta har vi väl någon gång gjort en vandring i Gamla stan antingen som barn med skolan eller vid senare tillfälle som vuxen. Men Stockholm är ju så mycket mer. Ladugårdslandet börjar att få sin nuvarande karaktär först i slutet av 1800-talet och tidigt 1900-talet då de breda boulevarderna ritas ut och imponerande pampiga byggnader uppförs i en rask takt. Med välstånd medför även nya umgängesformer antingen på lokal i eller i privata salonger. Att vandra med 1800-talet och tidigt 1900-tal som tema eller fokus gör att man även kan förstå varifrån de olika namnen på gator och byggnader härleder samt hur det var förr och jämföra med hur det är idag.

Den här vandringen börjar utanför hotel Anglais vid Humlegården sedan fortsätter vi vår vandring vidare mot Östermalmstorg, går en bit på Storgatan, ner mot Strandvägen, via hovstallet ner mot Nybroplan, Berzelii park och avslutar vid Kungsträdgården.

Kungligt hovliv genom dödens och livets olika ceremonier

Sverige har en 500-årig lång historia som arvkungadöme. Gustav Vasa blev kung den 6 juni 1523 och med honom och hans söner inleddes några av de kungliga ceremoniella traditionerna. Genom äktenskap med brudar från utländska furstendömen kom nya seder, samlingar med konst och smycken till Sverige. Än idag är en del av dessa formella kungliga traditioner vid liv. Från födelsen som skall bevittnas och försäkras av en trovärdig person. Dopet som är symbolen för upptagandet i det kristna samfundet. Både förlovning och lysning inför ett kungligt bröllop följer ett strikt protokoll.

År 2015 fick vi för tredje gången bli delvis delaktiga i ett kungligt bröllop. Nyfikna kom att samlas i Gamla stan och sedan kanta kortegevägen när de färdades genom Stockholms gator för en kort stund.  Genom att göra en vandring genom tre av Gamla stans öar kan vi lära oss mer om allt detta. Vi börjar vandringen  utanför Riddarhuset och statyn med Gustav Vasa, vi går ut på Riddarholmen för att berätta om tiden då den kungliga familjen bodde där och berätta om kungliga begravningar. Sedan går vi till Stadsholmen för att berätta om kungliga dop och bröllop.